Przedsię™biorstwo Budowlane DOM
ul. Fabryczna 2, 72-010 Police
Przedsię™biorstwo Budowlane DOM
Adres biura:
ul. Fabryczna 2
72-010 Police
GSM: 502 631 686
GSM: 508 281 278

Polecamy:

Witamy na naszej stronie

Przedsiebiorstwo Budowlane "DOM" wykonuje mikropale i fundamenty głównie w regionie Szczecin - ale nie tylko.  Jesteśmy wszędzie tam – gdzie są problemy z gruntami – gdzie wykonanie fundamentów tradycyjnych jest niemożliwe technicznie bądź znacznie utrudnione, względnie nieopłacalne ekonomicznie.

Wgłębne mieszanie gruntu polega na wprowadzeniu w podłoże  specjalnego mieszadła zamontowanego na żerdzi wiertniczej, która składa się zwykle z  elementów skrawających i mieszających grunt. Wiercenie odbywa się bez wstrząsów i jest wspomagane wypływem zaczynu cementowego z rozmieszczonych na mieszadle dysz. Po osiągnięciu projektowanej rzędnej wiercenia następuje formowanie kolumn DSM.

Mikropale Szczecin

Palowanie (Szczecin, zachodniopomorskie) to rodzaj fundamentu głębokiego. Pale sięgają bowiem w głąb gruntu i przenoszą ciężar na bardziej wytrzymałe warstwy. W zabudowie jednorodzinnej obciążenia te nie są duże, dlatego do posadowienia domów stosuje się mikropale (Szczecin). Charakteryzują się one niewielkim przekrojem ( do 30 cm), ale wysoką w stosunku do średnicy nośnością. Parametry dla palowania fundamentu (ich średnica głębokość osadzenia oraz rozstaw) powinny być dostosowane do warunków wodnych i gruntowych oraz do obciążeń budynku.

Długość mikropali użyta do palowania gruntu zależy przede wszystkim od tego na jakiej głębokości warstwa nośna gruntu. Palowanie może być w formie: formowane(betonowanie) w gruncie - ten rodzaj sprawdza się przede wszystkim na obszarach o wysokim poziomie wód gruntowych - lub mieć postać gotowych, prefabrykowanych elementów żelbetowych bądź stalowych, które wbija się, wwierca lub wciska w grunt.

Wyszukaj nas w Google
Copyright © 2013 MikropaleSzczecin.pl