Przedsię™biorstwo Budowlane DOM
ul. Fabryczna 2, 72-010 Police
Przedsię™biorstwo Budowlane DOM
Adres biura:
ul. Fabryczna 2
72-010 Police
GSM: 502 631 686
GSM: 508 281 278
Oferta

Fundament na mikropalach to rodzaj fundamentu pośredniego, ponieważ na siatce pali opiera się właściwy fundament (podwalina żelbetowa), na której to murujemy ściany budynku. Spełnia podstawowy cel, jakim jest dobre posadowienie w warstwie nośnej gruntu i przeniesienie na grunt obciążenia budowli. Parametry mikropali (ich średnica, długość oraz rozstaw) powinny być dostosowane do warunków wodno - gruntowych, oraz obciążeniowych budynku. W praktyce pale wiercone i formowane w gruncie najczęściej mają długość do 200cm i średnicy do 25cm.

Zmiana funkcji użytkowej budowli lub osłabienie fundamentów na skutek działania czasu i degradacji warunków geotechnicznych podłoża, powoduje często konieczność ich wzmocnienia. Stosowana powszechnie technika podbijania nie zawsze może być wykonana. Zagadnienie to rozwiązuje oferowana technologia mikropalowania iniekcyjnego. Mikropale (Szczecin) stosowane w odpowiedniej konstrukcji mikropali o średnicy 50 - 300 mm pozwala na przeniesienie obciążenia na głębsze warstwy gruntu i zmianę posadowienia bezpośredniego na specjalne. Technologia ta z powodzeniem była stosowana przy zmianie posadowienia budowli zabytkowych i przemysłowych w kraju i zagranicą. Wykonane mikropale używane w posadowieniach cechują się miniaturyzacja sprzętu i brakiem jakichkolwiek uciążliwości związanych z wibracją i hałasem. Różne warianty stosowanego zbrojenia pozwalają na optymalny dobór konstrukcji mikropala do obciążenia i funkcji jaką ma spełniać.

Wznoszenie domów jednorodzinnych na płycie fundamentowej jest rozpowszechnione w krajach skandynawskich. W Polsce z reguły stosuje się ją wtedy, gdy warunki gruntowe są niekorzystne i osiadanie podłoża mogłoby doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji domu. Moda z zagranicy spowodowała, że płytę fundamentową spotyka się najczęściej w domach drewnianych. Polscy inwestorzy powoli przekonują się do tego, że może być ona atrakcyjnym rozwiązaniem także wtedy, gdy dom wznosi się w innej technologii i na gruntach o dobrej nośności. Płyta fundamentowa (zachodniopomorskie) może się okazać szczególnie interesującym rozwiązaniem dla osób, które zdecydowały się na budowę domu niepodpiwniczonego. Wybór takiego sposobu fundamentowania pozwoli na znaczne ograniczenie zakresu robót ziemnych. Nie trzeba będzie – tak jak pod tradycyjne fundamenty – robić głębokich wykopów, wystarczy jedynie zdjąć ziemię roślinną (humus) i warstwy nienośne gruntu. Gdy po usunięciu humusu zostaną odkryte grunty niewysadzinowe (piaski), można od razu ułożyć chudy beton. Natomiast jeżeli pod ziemią roślinną są grunty wysadzinowe (gliny, iły), należy najpierw ułożyć warstwę zagęszczanego piasku, żwiru lub tłucznia (co najmniej 15 cm) albo na obrzeżach płyty do głębokości przemarzania gruntu wykonać tak zwane ostrogi z chudego betonu, a dopiero potem położyć pod nią podkład (10-15 cm). Następnie rozkłada się zbrojenie i betonuje płytę – betonem klasy co najmniej B25. Płyta zasadnicza pod domy jednorodzinne ma z reguły grubość 18-30 cm. Zbrojenie z siatki podstawowej zawsze powinno być wykonane na dole i na górze płyty. W miejscach, w których mają stanąć ściany konstrukcyjne, należy dozbroić płytę. Pod ścianami najistotniejsze jest dozbrojenie jej dolnej części, ponieważ pod wpływem obciążenia płyta będzie zginana, a jej dół rozciągany. Natomiast w polach przęsłowych (powierzchnie wydzielone przez ściany konstrukcyjne) ze względu na wypór podłoża dozbrajamy górę.

Copyright © 2013 MikropaleSzczecin.pl